יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.

בכל שנה יוצאים תלמידנו שכבת יב בדרך כלל בחודשים ספטמבר, אוקטובר, לסיור בפולין, בעיקר לאתרים הקשורים לשואה. .המסעות עצמם מהווים חוויה עמוקה לתלמידנו הם עוברים הכשרה מיוחדת לקראת יציאתם לפולין, גם ההורים עברים חלק מהכשרה כדי להיות חלק מהמסעאנו רואים חשיבות רבה, שתלמידנו יקחו חלק במסע זה, יעמדו מקרוב ככל שניתן את אשר קרה לעם היהודי בשואה.מתוך מטרה של"חיזוק השייכות הלאומית והזיקה להיסטוריה ולמורשת", תלמידנו מספרים לאחר חזרתם ארצה, שהם חוו חוויה תודעתית חשובה ביותר על ההיסטוריה של עם ישראל. "...כשעליתי ארצה אחרי מלחמת העולם השנייה, הייתי פוגש את צעירי הארץ, ומאזין לשיריהם ולהגם כבני אדם ויהודים, שיש להם הכרה ברורה שאכן הם כותבים מגילת יוחסין חדשה, שמתחילה בהם. ובחושבי על מגילת היוחסין שנשרפה באירופה, היה לי צער כפול על בני הדור המצוין הזה של ישראלים צעירים, שבשעה שיתבגרו ויזדקנו אפשר אפילו שלא ידעו על מה הם צריכים לבכות –Cquote3.svg– אבא קובנר, העבר? והעתיד?, 1983.

 
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
...