יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.

בבית ספרנו-דברי של מנהל יהורם לוי ומיכל דליות בערב הורים תשע"ג

 
....
....