יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.

ביקור שלי יחימוביץ בבית ספרנו