יום ג', יד’ בחשון תשע”ט.

ביקור שלי יחימוביץ בבית ספרנו