יום ב', ז’ בסיון תשע”ח.

ביקור שלי יחימוביץ בבית ספרנו