יום ש', ט’ באדר תשע”ח.

ביקור שלי יחימוביץ בבית ספרנו