יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.

 
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
..