יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.

ביום ראשון 29.4.12 השתתפו מאיה ברק גת מיב1 ומאיה מורנו מיא1 בערב שירה "מדברים שירה" שהתקיים בבית אריאלה וקראו שיר מפרי עטן שהתפרסם גם בספר בהוצאת עירית תל אביב. כל תלמידים מכל בתי הספר בעיר מוזמנים להשתתף בסדנת כתיבה ו/או לשלוח מפרי עטם. השירים הטובים ביותר זוכים להתפרסם בספר שהוא כולו יצירה של בני-נוער בעיר.

 
....
.