יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.

טקס יום השואה 2012 פרק 1 טקס יום השואה 2012 פרק 2

 
....
....
....
....
....
....
....
....
....
..