יום ב', ז’ בסיון תשע”ח.

פתיחת ערב חלוקת תעודות הצטיינותערב חלוקת תעודות הצטיינות