יום ג', יד’ בחשון תשע”ט.

פתיחת ערב חלוקת תעודות הצטיינותערב חלוקת תעודות הצטיינות