יום ד', ד’ באלול תשע”ח.

פתיחת ערב חלוקת תעודות הצטיינותערב חלוקת תעודות הצטיינות