יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.

פתיחת ערב חלוקת תעודות הצטיינותערב חלוקת תעודות הצטיינות