יום ש', ט’ באדר תשע”ח.

פתיחת ערב חלוקת תעודות הצטיינותערב חלוקת תעודות הצטיינות