יום ש', ט’ באדר תשע”ח.

חגיגת פורים בבית ספרנו ממשיכים לחגוג פורים

 
....
....
....
....
....
...