יום ב', ז’ בסיון תשע”ח.

חגיגת פורים בבית ספרנו ממשיכים לחגוג פורים

 
....
....
....
....
....
...