יום ג', יד’ בחשון תשע”ט.

חגיגת פורים בבית ספרנו ממשיכים לחגוג פורים

 
....
....
....
....
....
...