יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.

חגיגת פורים בבית ספרנו ממשיכים לחגוג פורים

 
....
....
....
....
....
...