יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.
 
....
....
....
....
....
....