יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.

ילדים יקרים, היכנסו לילקוט הדיגיטלי ומלאו את המשימה: כיתות ז -היכנסו למאגר -עברית -כיתה ז- פעילויות מסכמות- "ההורים יקראו עליכם באינטרנט" כיתות ח -היכנסו למאגר-עברית -כיתות ח -פעילויות מסכמות -"לקרב את הציפורים" בהצלחה