יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.

לחצו כאן להגעה לטופס המקוון לבדיקת כניסת התלמידים לקישורי הלמידה בשעת חירום.