יום ש', ט’ באדר תשע”ח.

ביקור בגלריה של מדרשה לאמנות "הירקון 19"