יום ב', ז’ בסיון תשע”ח.

ביקור בגלריה של מדרשה לאמנות "הירקון 19"