יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.

ביקור בגלריה של מדרשה לאמנות "הירקון 19"