יום ג', יד’ בחשון תשע”ט.

ביקור בגלריה של מדרשה לאמנות "הירקון 19"