יום ד', ד’ באלול תשע”ח.

ביקור בגלריה של מדרשה לאמנות "הירקון 19"