יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.
אנו דוגלים בטענה שלכל תלמיד יש אינטליגנציות מרובות. אותן נביא לידי ביטוי בחוגי העשרה.

 
....
....
....
....
....
....
.