יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.
בית הספר מעודד השתתפות באולימפיאדות

לימודי הפיזיקה למדים בעירוני ה' ברמה מאד גבוהה,מה שמאפשר לתלמידנו להשתתף באולימפיאדות ארציות ובינלאומיות. לאחרונה השתתפו תלמידנו באולימפיאדה של מופ"ת שהיא תחרות שנתית בפיזיקה לתלמידי ח-ט. האולימפיאדה היא אחת מתחרויות המדע הבינלאומיות המתקיימות כיום. התחרות נערכת בשלושה שלבים:כל תיכון שולח משלחת בת חמישה תלמידים, המשלחת נבחרת על ידי תחרויות מקדימות.בשלב הראשון והשני התלמידים נבחנים באופן ממוחשב, התלמידים שהצליחו עוברים לשלב השלישי והקובע.התלמידים המצטיינים הרשומים לתחרות עוברים ימי הכנה ומרתונים ע"י צוות מורים מומחה בתחום.במרתון האחרון ליווה את הקבוצה הבית ספרית מאמן נבחרת ישראל לאולימפיאדה הבינלאומית. בתום התחרות מוענקים שלושה מקומות ראשונים. ציונים לשבח מחולקים למספר תלמידים נוספים. שכבת ח -מופ"ת בבית ספרינו נמצאת בשלבים מתקדמים של התחרות , בשבוע שעבר 14 תלמידים ניגשו לשלב ב של התחרות (לאחר שעברו בקלות את שלב א). תעודות הערכה באולימפיאדת מופת בפיזיקה 30.3.2015 בניסן תשע"ה:ישר כוח לתלמידים המצטיינים שייצגו אותנו בכבוד !!

 
....