יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.
היא אתגר חינוכי לטיפוח מנהיגות נוער נבחרת המושתתת על ערכים דמוקרטיים

בית הספר מייחס חשיבות רבה לפעילותה של מועצת התלמידים. נציגי המועצה פועלים למען ייצוג התלמידים אל מול הנהלת בית הספר וצוות המורים. מועצת התלמידים לוקחת חלק בארגון פעילויות חברתיות, אירועים בית ספריים ופועלת למען תרומה לקהילה ועשייה חינוכית ענפה. חברי המועצהכיתה:שם ושם משפחה:ז'1ניקי סטיוארטאביב סגלז'2רועי ששוןליהיא קרסניז'3דנה מסלםדניאל פלדיח'1דודו בן-דודנעמה בישטח'2ענבר אנהולטדניאלה קורן-שיינברגי'1נתי היסוףי'2לאון שעראמיר בונבידהי'א1גאיה קריסטלחן אברהםי'א2רועי קרנימרטין בן מאיורי'א3חן ניסימובאביטל יעקובובי'ב1יאיר ברוךניב מכנסיב'2אור אבוטבוללין אבוחסירהיב'3דיאן מינקובולדי זבולדה