יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.

אנו בתיכון עירוני ה' למדעים מאמינים בחתירה להקניית חינוך חברתי-ערכי בואו לגלות כיצד!