יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.
בשיתוף עם עיריית תל אביב-יפו ומועדון רוטרי תל אביב-יפו, חנכנו חממה טכנולוגית מיוחדת במינה

*וידאו:2644003-pIwZP3pfB0&חממה טכנולוגית 5.mp4*

 
....
....
....