יום ג', יד’ בחשון תשע”ט.
כנס מחזורים עירוני ה' תל אביב 60 שנה

כנס מחזורים עירוני ה' תל אביב 60 שנה