יום ד', ד’ באלול תשע”ח.
כנס מחזורים עירוני ה' תל אביב 60 שנה

כנס מחזורים עירוני ה' תל אביב 60 שנה