יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.
מורים בעולם של שינוי. במהלך השנה מורי בית הספר יוכשרו לשלב את ההוראה בעולם הטכנולוגי

בעירוני ה' אנו מאמינים שבית הספר צריך וחייב להתקדם למאה 21.בשנים האחרונות צוות המורים עובר השתלמויות רבות כדי לשלב את דרכי ההוראה בעולם הטכנולוגי.בעזרת עיריית תל-אביב הוכנסו לבית הספר מקרנים חכמים לכיתות.בנינו חממה טכנולוגית בעלת טכנולוגיה חדישה.המורים משתלמים אחת לשבוע בקבוצה וכל מורה נפגש אחת לשבוע לעבודה פרטנית עם מנחה אישי מטעם עמותת תפו"ח.מצורף בזה נושאי המפגשים של המורים לשנה הקרובה.