יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.
החזון משקיף את הנעשה בבית הספר, לגדל דורות של מצטיינים ובוגרים בעלי ערכים

החזון משקיף את הנעשה בבית הספר, לגדל דורות של מצטיינים ובוגרים בעלי ערכים