יום ש', ט’ בכסלו תשע”ט.
בית הספר שלנו
למידה בשעת חירום - תוספות עירוני ה'
למידה בשעת חירום