יום ד', ד’ באלול תשע”ח.
בית הספר שלנו
למידה בשעת חירום - תוספות עירוני ה'
למידה בשעת חירום